News 21 (20/5/2016)

وضعیت سفید ذخایر آب

جدیدترین آمار وزارت نیرو از ریزش‌های جوی حاکی از این است که بارش‌های فصلی موقتا به بحران سدها پایان داده و وضعیت ذخایر آبی به حالت سفید درآمده است. جزئیات ذخایر آب 167 سد مهم کشور نشان می‌دهد 67 درصد مخازن سدها پرآب شده است. مطابق گزارش وزارت نیرو به غیر از دو سد «درودزن» در استان فارس و «زاینده‌رود» در استان اصفهان که محدودیت‌های جدی و کمبود آب دارند، سایر سدهای کشور در شرایط مطلوبی قرار گرفته‌اند. با این حال برای تامین مطمئن آب شرب در تابستان امسال، مدیریت مصرف آب ضروری است. همزمان با تغییرات ناگهانی جوی و باران‌های شدید در کل کشور، جزئیات وضعیت ذخایر آب 167 سد مهم کشور که آمار آب آنها رصد می‌شود، منتشر شد. بر اساس جدیدترین اطلاعات اعلام شده ذخیره آب سدها 34 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود، به‌عبارت دیگر 67 درصد مخازن سدها پرآب شده است. از سوی دیگر، آب مخزن حدود 50 سد بیش از 95 درصد ظرفیت آنها بوده که آماده سرریزشدن است. حدود 20 سد نیز در حال سرریز شدن است، البته وزارت نیرو اعلام کرده است که با مدیریت افزایش خروجی آب و افزایش دریافت انرژی مانع از سرریز این تعداد سد می‌شود. ارزیابی‌های وزارت نیرو حاکی از این است که به غیر از دو سد درودزن در استان فارس و زاینده‌رود در استان اصفهان که محدودیت‌های جدی و کمبود آب دارند، سایر سدهای کشور در شرایط مطلوبی قرار گرفته‌اند

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/online/1011267/

دنیای اقتصاد : منبع DEN 1052271

Related Post

News 24 (18/1/2017) ابلاغ دستورالعمل برداشت آب از دریا معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه دستورالعمل برداشت آب از دریا برای شیرین‌سازی اول آذرماه ...
News 23 (28/7/2016) حل بحران آب در گرو بسیج عمومی آژیر خطر بحران آب این روزها بلندتر از قبل به گوش می‌رسد؛ به‌طوری که مسوولان دولتی معتقدند که ادامه وضعیت موجود حیات ا...
News 22 (20/5/2016) عملکرد استرالیا در فروش آب نخستین بار که حقوق دسترسی به آب از حقوق زمین جدا و مستقل شد سال 1983 و زمانی بود که استرالیای جنوبی یک طرح جامع تجارت آب...
News 20 (11/2/2016) بدون مطالعه سد ساختیم محمد فاضلی در مراسم اکران فیلم مادرکشی در دانشگاه اراک با بیان اینکه سد ساخته شده و آبی نیست که پشت سد جمع شود، گفت: این موضو...